DP ALBUM – Latvian life in refugee camps in Germany 1945-50

 

The experiences of Latvians in DP (displaced persons) camps in Germany post World War II can be viewed on a new website, www.dpalbums.lv

 

The website contains an archive of historical photographs accompanied by stories about the daily life of Latvian DPs. Around 120 000 Latvian refugees lived in DP camps in Germany for approximately five years, before they were able to emigrate to other countries to begin a new life in exile.  Irrespective of poverty and difficult living conditions, Latvians in DP camps maintained and enjoyed an active social and cultural life, from theatre troupes, to Latvian schools and song festivals.  It was in these camps that the foundations for Latvian communities in exile were established.

 

The time spent in DP camps was a period of dramatic change in the lives of many Latvians.  This is why it is necessary to collect and compile evidence of life in the camps, before the older generation dissapears, and memories and photographs fade.

 

DP Album is constantly growing and changing, as it is based on individuals submitting digital records of their own private photographic collections and memories.  The success of the website will thus depend on the support and interest of former “DPs”, their friends and relations. The structure and design of the archive have now been finalised, and the archive contains around 150 photos and stories.  The website is currently all in Latvian.  ‘Stage two’, to be launched in early 2005,  will include an on-line exhibition of photos and stories of Latvians in DP camps, and translation into German and English.

 

The creation of DP Album has been made possible with the support of the Latviesu Fonds (Latvian Foundation) and the Culture Managment Centre “Lauska”.

                                                                                                                                               

 

Do you or your relatives have any photographs from DP camps, or have memories related to this time?    If so, please submit your family photos to our archive!

 

You may have only a handful, or a whole album full of photographs: of yourself, or  those of your relatives, parents or grandparents.  We are particularly interested in receiving photographs that reflect daily life in the camps – the interiors of barracks, the kitchen, people at work, families together, special celebrations, etc.  Each photo submitted should include the following information: the camp name, approximate date and names of people in the photo.  If possible, the photo should also be accompanied by a personal comment or story.

 

Please contact the DP album administration for more information about the project on dpalbums@dpalbums.lv or by phone +371 7284913 (Marianna Auliciems) 

 


 

DP ALBUMS - latviešu dzīve bēgļu nometnēs Vācijā 1945.-1950.gadā

 

Ir atklāta jauna mājas lapa internetā, www.dpalbums.lv. Tas ir vēsturisku fotogrāfiju arhīvs par latviešu ikdienas dzīvi un konkrētiem cilvēkiem DP (displaced persons jeb pārvietoto cilvēku) nometnēs Vācijā.

 

Ar šī projekta palīdzību tiks saglabātas foto liecības, papildinātas ar stāstiem un komentāriem, par DP nometnēm, kurās pēc Otrā pasaules kara nokļuva ap 120,000 bēgļu no Latvijas.  Šajās nometnēs cilvēki pavadīja vairākus gadus, pirms izceļoja uz citām valstīm un uzsāka jaunu dzīvi ‘trimdā’. Neskatoties uz grūtajiem sadzīves apstākļiem un nabadzību, DP nometnēs izveidojās ļoti aktīva sabiedriskā dzīve: sākot no teātra pulciņiem un beidzot ar latviešu skolām un dziesmu svētkiem.

 

DP nometnes bija dramatisku pārmaiņu laiks lielai latviešu tautas daļai. Tāpēc šobrīd ir svarīgi vākt liecības par dzīvi DP nometnēs, pirms atmiņas un fotogrāfijas izzudīs.

 

DP albums nemitīgi aug un mainās, jo tā balsts ir bijušo ‘dīpīšu’ vai viņu tuvinieku iesniegtās nometņu laika fotogrāfijas, kas ieskanētas digitālā formātā.  Patlaban ir izveidota interneta arhīva struktūra un dizains. Arhīvā atrodas apmēram 150 fotogrāfijas un stāsti. Tas ir pats sākums. Projekta sekmes būs atkarīgas no pārvietoto cilvēku nometņu laikus piedzīvojušo ļaužu un viņu tuvinieku atsaucības un intereses. 

 

 Projektu atbalsta Latviešu Fonds un Kultūras menedžmenta centrs “Lauska”. 

                                                                                                                                               

 

Nāc talkā! Veidosim DP nometņu albumu.

Aicinām katru, kuram ir fotogrāfijas no DP nometņu laika, pievienot savus attēlus un stāstus!

Tie var būt tikai daži vai arī ļoti daudz: jūsu pašu vai jūsu radinieku, vecāku, vecvecāku. Īpaši interesantas ir bildes, kurās tiek atainota ikdienas dzīve – baraku iekārtojums, nometnes virtuve, ģimenes sadzīve, svētku reizes u.tml. Katrai fotogrāfijai būtu jānorāda konkrēta nometne, kurā tā ir uzņemta, kā arī attēloto cilvēku vārdi.  Fotogrāfijām, ja iespējams, jāpievieno komentārs vai  stāsts par tajās attēlotiem cilvēkiem un notikumiem.

 

 Būsim priecīgi sazināties ar bijušiem DP nometņu iemītniekiem vai viņu radiem pa e-pastu dpalbums@dpalbums.lv un telefonu +371 7284813 vai +371 9175510 (Marianna Auliciema)